POLITICA DE ACCES DESCHIS

Revista Univers Pedagogic susține politica privind Accesul Deschis, accesibilă on-line la adresa: https://up.ise.md. Nu există taxe pentru accesarea articolelor publicate. Revista asigură accesul imediat la conținutul său susținând astfel  un schimb mai larg de cunoștințe în domeniu la nivel internaţional.

În Republica Moldova, politica statului în domeniul științelor se bazează pe Codul științei și inovării, adoptat în 15 iulie 2004 (Legea nr. 259-XV), care asigură accesul garantat la informațiile științifice (usch.md/wp-content/uploads/2015/12/Codul-științei-și-inovării.pdf).

Accesul Deschis la rezultatele cercetărilor ştiinţifice este susţinut de iniţiativele internaţionale de la Budapesta, Berlin şi Bethesda. În ţara noastră, politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării se realizează în baza Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare al Republicii Moldova, adoptat în anul 2004, care prevede garantarea accesului la informaţia ştiinţifică.

Creative Commons Attribution License

The Creative Commons Attribution License (CC-BY) allows users to copy, distribute and transmit an article, adapt the article and make commercial and non-commercial use of the article, as long as the author is properly attributed. Authors grant the MSU a license to publish the article and identify itself as the original publisher. Authors also grant any third party the right to use the article freely as long as its original authors, citation details and publisher are identified.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.

© Univers Pedagogic

Preluarea textelor editate în revista Univers Pedagogic  este posibilă doar  cu acordul autorilor. Responsabilitatea asupra fiecărui text publicat aparţine autorilor. Opinia redacţiei nu coincide întotdeuna cu opinia autorilor.