Despre revistă

Revistă Ştiinţifică de Pedagogie şi Psihologie „UNIVERS PEDAGOGIC” este fondată şi editată de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei al Ministerului Educaţiei şi Cercetării din Republica Moldova.

Revista Univers Pedagogic, acreditată Categoria B, este recunoscută în calitate de publicaţie știinţifică cu profil Pedagogic și Psihologic prin Certificat Seria RȘP Nr. 013 emis în baza Deciziei Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 14 din 28 februarie 2020.

Revista apare cu regularitate din anul 2003, fiind succesoare a revistelor Învăţătorul sovietic (a.f. 1955) şi Învăţătorul (a.f. 1976).

Scopul revistei este de a publica articole care să elucideze evoluţia şi transformările actuale, ritmurile alerte ale cercetării şi inovării din domeniul ştiinţelor educaţiei. Propunând publicului larg cele mai relevante rezultate ale cercetărilor din sfera teoriei şi practicii Pedagogiei şi Psihologiei, publicaţia îmbogăţeşte astfel domeniul cu lucrări de valoare şi extinde aria de interes pentru spaţiul educaţional din Republica Moldova.

În cele 4 numere ale revistei, editate trimestrial, sunt publicate articole ştiinţifice semnate de cercetători, cadre didactice universitare, doctoranzi, profesori şcolari, educatori, alte persoane interesate de ştiinţele pedagogice şi psihologice, de teoria şi practica educaţiei.

Revista cuprinde un spectru amplu de lucrări încadrate în rubricile: Ştiinţele pedagogice: inovaţie şi modernizare, Politici educaţionale, Cultura educaţiei, Didactica disciplinelor şcolare, Psihologie socială, Psihologie pedagogică, Dezvoltare profesională, Managementul educaţional, Bune practici educaţionale, oglindeşte evenimente şi persoane marcante din domeniul de referinţă, ultimele apariţii editoriale etc.

Revista este deschisă spre societatea bazată pe cunoaştere, sporind educaţia prin valori şi pentru valori, fiind ancorată în actualitate cu perspectivele unui viitor durabil, raliat la spaţiul ştiinţific şi educaţional european.

În temei, revista reflectă rezultatele cercetărilor efectuate în cadrulInstitutului de Ştiinţe ale Educaţiei, dar şi în alte centre specializate, instituţii de învăţământ superior, colegii licee, instituţii preşcolare.

Condiţiile de publicare sunt prezentate în secţiunea respectivă a site-ului. Articolele publicate sunt arhivate și indexate de către Instrumentul Bibliometric Național.

Revista promovează o politică editorială de acces deschis la articolele inserate în paginile sale fiind accesibilă cititorilor în mod gratuit. Accesul deschis le permite tuturor celor interesaţi să descarce, să citeze, să distribuie lucrările publicate respectând, totodată, legislaţia RM şi dreptul internaţional privind drepturile de autor şi conexe, prin menționarea surselor și a autorilor în cazul citărilor, semnând în acest sens, concomitent cu prezentarea articolului la redacţie, o Declaraţie de autor, care să excludă plagiatul. Revista este accesibilă şi pentru autorii din alte ţări, articolele fiind publicate în principalele limbi de circulaţie internaţională.Autorii își păstrează drepturile de autor fără restricții și acordă revistei dreptul la prima publicare.

În debutul procesului editorial, articolele prezentate sunt aprobate de către Colegiul de redacție, trec expertiza redacţiei, iar ulterior şi recenzarea, aceasta fiind efectuată de câte doi specialiști în domeniu, al căror nume este anonim.

Având o apariţie trimestrială şi un tiraj de 560 de exemplare, Revista este distribuită abonaţilor prin intermediul operatorilor „Posta Moldovei”, „PresInform” şi „MoldPresa”, precum şi unor instituții interesate din țară și de peste hotare, în bază de acorduri de colaborare şi schimburi de publicaţii. Varianta electronică poate fi accesată gratuit pe pagina oficială a publicaţiei up.ise.md.

Membrii Colegiului de redacţiesunt profesori, doctori habilitaţi şi doctori în pedagogie şi psihologie din ţara noastră, precum şi din România, Ucraina, Rusia, profesionalismul cărora constituie un element determinant în dezvoltarea revistei (vezi secţiunea Colegiul de redacţie).

Publicarea şi recenzarea articolelor. Atât autorii, cât şi recenzenţii materialelor prezentate la publicare nu beneficiază de onorarii.