Colegiul de redacție

COLEGIUL DE REDACŢIE AL REVISTEI „UNIVERS PEDAGOGIC”

Dr. hab. prof. Lilia POGOLȘA, Institutul de Științe ale Educației, RM

Acad. Nicolae BUCUN, Institutul de Științe ale Educației, RM

Dr. conf. Nelu VICOL, Institutul de Științe ale Educației, RM

Acad. Aurelian DĂNILĂ, Academia de Științe a Moldovei

Acad. Victor ȚVIRCUN, Institutul Diplomatic, RM

Acad. Tatiana CAllO, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, RM

Acad. Oleg TOPUZOV, Institutul de Pedagogie al ANȘP, Ucraina

M. c. Victor MORARU, Academia de Științe a Moldovei, RM

Dr. Valentin CRUDU, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, RM

Dr. hab. prof. Aglaida BOLBOCEANU, Institutul de Științe ale Educației, RM

Dr. hab. conf. Viorica ANDRIȚCHI, Institutul de Științe ale Educației, RM

Dr. hab. conf. Adrian GHICOV, Universitatea Pedagogică

Dr. hab. conf. Nina PETROVSCHI, Institutul de Științe ale Educației, RM

Dr. conf. Ludmila FRANȚUZAN, Institutul de Științe ale Educației, RM

Dr. conf. Maria HADÎRCĂ, Institutul de Științe ale Educației, RM

Dr. conf. Aliona AFANAS, Institutul de Științe ale Educației, RM

Dr. Veronica CLICHICI, Institutul de Științe ale Educației, RM

Dr. conf. Ion ACHIRI, Institutul de Științe ale Educației, RM

Dr. conf. Valentina PASCARI, Institutul de Științe ale Educației, RM

Dr. conf. Aliona PANIȘ, Institutul de Științe ale Educației, RM

Dr. conf. Oxana PALADI, Institutul de Științe ale Educației, RM

Dr. Lilia CEBANU, Institutul de Științe ale Educației, RM

Dr. hab. prof. Vladimir GUȚU, Universitatea de Stat din Moldova

Dr. prof., Eduard COROPCEANU, Universitatea Stat din Tirsapol, RM

Dr. Ciprian FARTUȘNIC, Institutul de Științe ale Educației, România

Dr. prof. Constantin CUCOȘ, Universitatea „A. I. Cuza”, România

Dr. prof. Sorin CRISTEA, Universitatea din București, România

Dr. hab. prof. Alexandr KOROSTELEV, Universitatea de Stat Togliatti, Rusia

Dr. hab. prof. Iurii MAKSIMENKO, Universitatea Pedagogică Națională de Sud, Ucraina