Colegiul de redacție

COLEGIUL DE REDACŢIE AL REVISTEI „UNIVERS PEDAGOGIC”
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia, funcţia, (țara)

Pogolşa Lilia, dr. hab., prof. univ.Director al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (RM)

Bucun Nicolae, dr. hab., prof. univ., Director adjunct Cercetare și Relaţii Internaţionale IŞE (RM), membru al Academiei de Psihologie, Business şi Management, Sankt-Peterburg, Federaţia Rusă

Vicol Nelu, dr., conf. univ., Director adjunctFormare Profesională, IŞE (RM),

Franţuzan Ludmila, dr., secretar şt.IŞE (RM)

Andriţchi Viorica, dr. hab., conf. univ.,Şef catedrăPsihopedagogie și Management Educaţional, IŞE(RM)

Petrovschi Nina, dr. hab., conf. univ.Şef catedrăPedagogie și Psihologie, IŞE(RM)

Bolboceanu Aglaida, dr. hab., prof. cercet., Şef sector Asistenţă Psihologică în Educaţie, IŞE(RM)

Achiri Ion, dr., conf. univ.,Şef catedră Didactica Disciplinelor Școlare, IŞE(RM)

Paniş Aliona, dr., conf. univ.IŞE(RM)

Paladi Oxana, dr., conf. univ.IŞE(RM)

Afanas Aliona, dr., conf. univ.Şef Sector Managementul Formării Profesionale, IŞE(RM)

Isac Ştefania, dr., conf. univ., IŞE(RM)

Bâlici Veronica, dr., conf. cercet.IŞE(RM)

Solovei Rodica, dr., conf. cercet.IŞE(RM),

Pascari Valentina, dr., conf. univ.IŞE(RM),

Guţu Vladimir, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat (RM)

Callo Tatiana, dr. hab., prof. univ.,specialist principal ANACEC (RM)

Crudu Valentin, dr., Director Direcţie Învăţământ General MECC (RM)

Eduard Coropceanu, dr., prof. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol(RM)

Priţcan Valentina, dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „A. Russo” Bălţi,RM

Fartuşnic Ciprian, dr., cercetător şt. principal I, Institutul de ştiinţe ale Educaţiei, or. Bucureşti (România)

Cucoş Constantin, dr., prof. univ., DirectorDepartamentPregătireaPersonaluluiDidactic, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi (România)

Korostelev Alexandr, dr. hab., prof. univ., Catedra Pedagogie și metode didactice, Director al Centrului pentru reviste științifice al Instituției de stat a învățământului superior profesional „Universitatea de Stat Togliatti”

Topuzov Oleg, dr. hab., prof., Director al Institutului de Pedagogie al ANŞP (Ucraina)

Maximenco Iurii, dr. hab., prof. univ., Universitatea Pedagogică Naţională de Sud „K.D. Uşinski”, or. Odesa (Ucraina)