Colegiul de redacție

COLEGIUL DE REDACŢIE AL REVISTEI „UNIVERS PEDAGOGIC”

Dr. hab. conf. univ. Lilia POGOLȘA, Institutul de Știinţe ale Educaţiei, RM

Dr. conf. univ. Nelu VICOL, Institutul de Știinţe ale Educaţiei, RM

Dr. conf. univ. Aliona AFANAS, Institutul de Știinţe ale Educaţiei, RM

M.c. Victor MORARU, vicepreședinte, Academia de Știinţe a Moldovei, RM

Acad. Aurelian DĂNILĂ, Academia de Știinţe a Moldovei

Acad. Victor ŢVIRCUN, Institutul Diplomatic, RM

Dr. Valentin CRUDU, Ministerul Educaţiei și Cercetării, RM

Acad. Tatiana CALLO, Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare, RM

Dr. hab. prof. cercet. Aglaida BOLBOCEANU, Institutul de Știinţe ale Educaţiei, RM

Dr. hab. conf. univ. Nina PETROVSCHI, Institutul de Știinţe ale Educaţiei, RM

Dr. conf. cerc.  Angela CUCER, Institutul de Știinţe ale Educaţiei, RM

Dr. conf. cerc. Ludmila FRANŢUZAN, Institutul de Știinţe ale Educaţiei, RM

Dr. Natalia MELNIC, Institutul de Știinţe ale Educaţiei, RM

Dr. Nadejda BARALIUC, Institutul de Știinţe ale Educaţiei, RM

Dr. conf. cerc. Maria HADÎRCĂ, Institutul de Știinţe ale Educaţiei, RM

Dr. conf. cerc. Veronica BÂLICI, Institutul de Știinţe ale Educaţiei, RM

Dr. conf. univ. Ion ACHIRI, Institutul de Știinţe ale Educaţiei, RM

Dr. conf. univ. Aliona PANIȘ, Institutul de Știinţe ale Educaţiei, RM

Dr. prof. univ. Eduard COROPCEANU, Universitatea de Stat din Tiraspol, RM

Dr. hab. prof. univ. Vladimir GUŢU, Universitatea de Stat din Moldova, RM

Dr. hab. prof. univ. Viorica ANDRIŢCHI, Universitatea de Stat din Tiraspol, RM

Dr. Lilia CEBANU, Universitatea de Stat din Tiraspol, RM

Acad. Oleg TOPUZOV, Institutul de pedagogie al ANȘP, Ucraina

Dr. hab. prof. univ. Iurii MAKSIMENKO, Instituţia de Stat Universitatea Pedagogică Naţională de Sud „К.Д. Ушинский”, Odesa, Ucraina

Dr. prof. univ. Sorin CRISTEA, Universitatea din București, România

Dr. prof. univ. Constantin CUCOȘ, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași, România

Dr. hab. prof. univ. Alexandr KOROSTELEV, Universitatea de Stat Togliatti, Federaţia Rusă