Contacte

ADRESA REDACŢIEI:

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI AL MINISTERULUI EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

Chişinău, str. Doina, 104, MD 2059,

Centrul Editorial „Univers Pedagogic”

Telefon de contact: 022 400 752

e-mail: [email protected]

ISNN 1811-5470

INDICE DE ABONARE:

Poşta Moldovei – PM 31742

ECHIPA REDACŢIONALĂ:

Lilia Pogolșa – redactor-şef

Elvira Ţâganaş-Pântea – corectoare

Iurie Babii – machetator