Contacte

ADRESA REDACŢIEI:

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI AL MINISTERULUI EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII

Chişinău, str. Doina, 104, MD 2059,

Centrul Editorial „Univers Pedagogic”

Telefon de contact: 022 400 717

e-mail: [email protected]

ISNN 1811-5470

INDICE DE ABONARE:

Poşta Moldovei – PM 31742

ECHIPA REDACŢIONALĂ:

Nicolae Bucun – redactor-şef

Angelina Olaru – redactor superior

Elvira Ţâganaş-Pântea – corectoare

Iurie Babii – machetator