Revista Univers Pedagogic Nr.1 2022

ȘTIINŢELE PEDAGOGICE: INOVAŢIE ȘI MODERNIZARE
Nelu Vicol. Identitatea mentalese a cadrului didactic
Lilia Pogolșa, Victoria Perliman. Competența profesională didactică – indiciu de performanță și eϔiciență în procesul de profesionalizare a carierei didactice
Nina Petrovschi, Liliana Maria Davidescu. Rolul familiei în dezvoltarea socială a preșcolarilor de 5-6 ani
Nicolae Silistraru, Vasile Vrînceanu. Valențe evolutive și integratoare ale termenului de „Creativitate”
Simona Butnaru, Elena – Mihaela Marcu. Consilierea psihopedagogică. Considerații teoretice, prevederi legale și situații întâlnite în practică
Ludmila Popa. Cultura comunicării transdisciplinare: aspecte valorice ale educației
Nadejda Baraliuc. Abordări ale conceptelor pedagogice de receptare literar-artistică

PSIHOLOGIE
Iulia Racu. Organizarea activității psihologului școlar în vederea diminuării anxietății la copiii de diferită vârstă
Angela Cucer. Comportamentul prosocial la copii
Aurelia Glavan, Gabriela Repeșco. Dimensiuni psihologice ale învățării în etapa tinereții
Valentina Olărescu, Olesea Haceatrean. Conștiința fonologică în contextul dezvoltării limbajului și comunicării
Elena Puzur. Modalități de adaptare psihosocială la schimbările societale
Mariana Batog. Modele de asigurare a activității psihologice vizând afectivitatea elevilor
Olesea Haceatrean. Corelația dintre tulburarea fonologică de limbaj și procesele cognitive la preșcolari

POLITICI EDUCAŢIONALE
Vasile Andrieș. Abordări conceptuale și organizaționale ale educației nonformale a elevilor
Daniela Cotovițcaia. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice: aspecte relevante ale instituției de învățământ artistic extrașcolar
Violeta Brăguță. Pentru o pedagogie a valorilor rezumative
Veronica Bâlici. Maria Hadîrcă – model de conștiință și cultură pedagogică

EX-LIBRIS
Institutul de Științe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități (1941-2021). Almanah Aniversar
Nelu Vicol. Publicații ale Institutului de Științe ale Educației (1941-2021)
Angela Cucer. Prin ani cu destoinicie. În memoriam Nicolae Bucun

AUTORII NOȘTRI 
Cerinţe pentru autorii care intenţionează să publice articole ştiinţifice în revista „Univers Pedagogic”

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *