Revista Univers Pedagogic Nr.4 2021

Lilia POGOLȘA. INSTITUTUL DE ȘTIINŢE ALE EDUCAŢIEI LA 80 DE ANI DE LA FONDARE

ȘTIINŢELE PEDAGOGICE: INOVAŢIE ȘI MODERNIZARE
Nina Petrovschi, Călin Sbîrciu. Influenţa teoriilor constructiviste asupra procesului de învăţare 
Olena Lokshyna. European direction of the secondary education development in Ukraine 
Carola de Groote, Natalia Morari. Legal framework for pupils’ research activity in school education:
European Commission, Republic ofMoldova and Germany (Saxony) 

DIDACTICA DISCIPLINELOR ȘCOLARE
Mihaela Dănăilă-Moisă. Promovarea unităţii lingvistice în gazetăria eminesciană: expozeu al educaţiei lingvistice și literare a elevilor
Cristina Lașcu. Conversaţia – metodă didactică la lecţia de limbă și literatură română
Monica Maria Mihăilă. Noi tendinţe de folosire a metodelor de predare-învăţare la disciplina Istorie
Crina-Ramona Antip, Mihaela Dănăilă –Moisă. Influenţa reţelelor de socializare asupra dezvoltării
creativităţii, limbajului literar-artistic și competenţei de receptare a textelor literare la elevii gimnaziali 

DEZVOLTARE PERSONALĂ
Lilia Cebanu. Modele ale procesului comunicării manageriale din perspectiva stilurilor de conducere
Ana Vartic. Comunicarea eficientă cu debutanţii în instituţia educaţională 

PSIHOLOGIE
Iulia Racu, Liliana Niţă. Particularităţile conștiinciozităţii, stabilităţii emoţionale și autonomiei la preadolescenţi
Angela Cucer, Viorica Ţîlea. Sugestii pentru adaptarea activităţilor de la clasă în sprijinul elevilor cu tulburări din spectrul autist 
Silvia Vrabie. Impactul activităţilor extrașcolare asupra dezvoltării personalităţii elevilor din clasele primare

POLITICI EDUCAŢIONALE
Valeriu Cabac, Andriana Cernei. Problematica formării competenţei de realizare a experimentelor în știinţele umanistice 
Lidia Sabău. Educaţia financiară în epoca digitală: analiza politicilor 

PERSONALIA
Oxana Paladi. Aglaida Bolboceanu – personalitate notorie în domeniul psihologiei 

EX-LIBRIS
Lucrări știinţifice elaborate în cadrul proiectelor de cercetare realizate de Institutul de Știinţe ale Educaţiei în anul 2021 
„Dimensionarea societală și psiho-pedagogică în referenţierea traseului de profesionalizare a cadrelor didactice în procesul formării continue”, text monografic colectiv coordonat de conf.univ.dr. Nelu Vicol și conf.univ.dr.hab. Lilia Pogolșa 
„Școala și cadrul didactic: traseul ambianţei educative prin reușită”, autor conf.univ.dr. Nelu Vicol 
Bazele teoretice ale asigurării activităţii psihologice în sistemul de învăţământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane
Cercetări privind asigurarea activităţii psihologice în sistemul de învăţământ general din Republica Moldova
Viorica Andriţchi. Principiul meritologic în învăţământ, autor Tatiana Callo, dr. hab., prof. univ.
Georgeta Pânișoară. Paradigma de reconfigurare a procesului de învăţare (monografie colectivă) 

AUTORII NOȘTRI 
Cerinţe pentru autorii care intenţionează să publice articole ştiinţifice în revista „Univers Pedagogic”

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *