Revista Univers Pedagogic Nr.3 2021

Revista Univers Pedagogic Nr.3 2021

ȘTIINŢELE PEDAGOGICE: INOVAŢIE ȘI MODERNIZARE
Nina Petrovschi. Caracteristicile învățării școlare
Aliona Paniș. Etica pedagogică şi pedagogia eticii – două entităţi educaţionale
Lilia Pogolșa, Victoria Perliman. Conceptul de paradigmă în științele educației: analize și reflecții
Olga Caleachina. Cadrul epistemic al conceptului de management al evaluării rezultatelor şcolare.
Violeta Brăguţă. Evoluţia valorică a curriculumului în contextul actual al schimbărilor.

DIDACTICA DISCIPLINELOR ȘCOLARE
Alina Mardari. Contextual learning approach to the development of the grammatical accuracy in EFL
Cornelia Palîmski. Creativitatea și rolul ei în educația muzicală
Crina-Ramona Antip. Metode interactive și situații problematizante în studiul textului literar
Виолетта Богданова. Методология обработки педагогической информации с помощью критериев φ*–углового преобразования Фишера и U–Манна-Уитни
Ionela Brînză. Opera pedagogică a lui G.G. Antonescu, din perspectivă diacronică
Mihaela Dănăilă-Moisă. Personajele lui I. L. Caragiale și arta cuvântului în decodificarea limbajului comic (O secvenţă pentru activitatea profesorului la disciplinele filologice în școală)

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
Lilia Cebanu. Valorificarea competenţelor cadrelor manageriale din instituţiile de învăţământ general în dezvoltarea traseului de profesionalizare.

PSIHOLOGIE
Raisa Cerlat, Olga Eremciuc. Аnxiеtаtеа și stilurilе dе соmuniсаrе lа fеmеilе victime ale violenței
Angela Cucer. Le rôle de la famille et de l’école pour surmonter les comportements déviants des mineurs.
Lilia Grati. Studiu de constatare privind nivelul de epuizare profesională a lucrătorilor medicali
Vasilica Andrasciuc. Abordări ale ruşinii ca factor perturbator în socializarea preşcolarilor

POLITICI EDUCAŢIONALE
Irina Rotaru, Mariana Ţibuleac. Activităţile extracurriculare – segment determinativ în consolidarea competenţelor-cheie

BUNE PRACTICI
Elena Balan-Chiriac. Cultura Ecologică — valori și funcţii în procesul de educaţie a școlarului mic

PERSONALIA
Rodica Solovei. Ion Achiri – pedagogul, savantul, omul

EX-LIBRIS
Aglaida Bolboceanu. Orientările valorice și adaptarea psihosocială la vârsta adolescenţei: abordări teoretice

AUTORII NOȘTRI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *