Revista Univers Pedagogic Nr.1 2021

Revista UNIVERS PEDAGOGIC NR.1 (69) 2021

ŞTIINŢELE PEDAGOGICE: INOVAŢIE ŞI MODERNIZARE
Dumitru Patraşcu. Leadership educaţional (II)
Tatiana Callo. Mandatul social al abordării holistice/integralizate în învățare
Veronica Bâlici. Condiţiile sociale, premise definitorii ale contextului învăţării
Maria Hadîrcă. Unele considerații privind necesitatea reconfigurării procesului de învățare din perspectiva competențelor-cheie
Елена Билик. Смешанное обучение – инновационная возможность эффективного обучения в эпоху цифровизации образования

DIDACTICA DISCIPLINELOR ŞCOLARE
Monica Maria Mihăilă, Nina Petrovschi. Oportunităţi metodologice de modernizare a predării–învăţării istoriei prin intermediul interactivităţii
Vladimir Donici. Învăţarea sistemică a teoriilor fizice
Iulia-Cristina Bărbos (Kiss). Mecanismele de achiziţie a competenţelor matematice în manieră integrată
Александр Лознян. Создание дидактических заданий по математике в MS EXCEL
Viorica Ţîlea. Dezvoltarea creativității elevilor în cadrul lecţiilor de geografie
Lilia Herţa. Strategii de formare a competenţei de comunicare, prin valorificarea limbajului paremiologic în învăţământul superior

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
Cristian Adăscǎliţei. Dezvoltarea identităţii vocaţionale – premisă-cheie în orientarea elevilor spre viitor

PSIHOLOGIE
Mihai Şleahtiţchi. Resorturile didactogeniei. Caracterul inadecvat al cadrului didactic
Tatiana Rusnac. Necesitatea predării disciplinei Psihologie în instituţiile de învăţământ profesional tehnic

POLITICI EDUCAŢIONALE
Iurie Ungureanu, Ala Vechiu-Gherman, Rodica Ungureanu. Vulnerabilitatea elevilor la riscurile traficului de fiinţe umane

PERSONALIA
Nelu Vicol. Construcţia de crez știinţifc, profesional și managerial …106

EX-LIBRIS
Larisa Cuzneţov. „Pedagogia eticii: o reconstrucţie în instituţia educaţiei” …113
Cornelia Bodorin. „Reabilitarea psihosocială a persoanelor post accident vascular cerebral” …115

AUTORII NOŞTRI ..117

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *