Revista Univers Pedagogic Nr.3 2020

Revista Univers Pedagogic Nr.3 2020

Cuprins

ŞTIINŢELE PEDAGOGICE: INOVAŢIE ŞI MODERNIZARE
Nelu Vicol. Creativitatea: cunoaştere autentică şi calitativă ………………3
Nina Petrovschi, Monica Maria Mihăilă. Teoriile cognitiviste în abordarea didacticii moderne…….14
Mariana Gherghişan, Natalia Morari. Formarea competenţei metacognitive a elevilor prin
activităţi de cercetare ştiinţifică …………………………………………….20
Constantin Chiciuc. Aspecte ale identificării elevilor supradotaţi ………….26

DIDACTICA DISCIPLINELOR ŞCOLARE
Nicanor Babîră. Inventarul fonetico-fonematic al diftongilor limbii engleze şi clasificarea lor ………..33
Aurelia Pisău. Instrumente digitale pentru o învăţare online eficientă
în contextul provocărilor societale………………………………………………………………………………44
Crina-Ramona Antip. Predarea online în învăţământul gimnazial …………………………………………..50
Alexandru Molcosean. Modalităţi de predare a istoriei la gimnaziu
în condiţiile instruirii la distanţă……………………………………………………………………………..57

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
Aliona Afanas. Demersul experimental al formării profesionale continue …………………………..65

PSIHOLOGIE
Nicolae Bucun, Alin Ioan Creţu. Utilizarea tehnicilor psihodramatice
în intervenţia în burnout …………………………………………………………………………………………………….75
Angela Cucer, Traian Hoidrag. abordări teoretice privind motivaţia
pentru consilierea psihologică …………………………………………………………………………………………………………………..82
Мария Гладченко, Аглаида Болбочеану. Гендерные аспекты подростковой лжи
в психологическом исследовании………………………………………………………………….88
Iana Ciobanu. Impactul ataşamentului parental asupra relaţiilor la vârsta adolescentină ……….94

POLITICI EDUCAŢIONALE
Oxana Paladi. Asigurarea activităţii psihologice în sistemul educaţional din Finlanda …………… 102

BUNE PRACTICI
Maria Hadîrcă, Rodica Iarovoi. Învăţământul la distanţă: concept, metodologie,
probleme de implementare…………………………………………………………………..107

PERSONALIA
Academicianul Aurelian Gulea, savantul care a inventat celula anticancer
în laboratorul USM ………………………………………………………………………….. 113

EX-LIBRIS
Oxana Paladi. Noi abordări ştiinţifice originale în Republica Moldova:
„Dimensiuni psihologice ale reabilitării post accident vascular cerebral” ………………. 115

AUTORII NOŞTRI…………………………………………………………………………. 117

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *