Revista Univers Pedagogic Nr.2 2020

Revista Univers Pedagogic Nr.2 2020

ȘTIINȚELE PEDAGOGICE: INOVAȚIE ȘI MODERNIZARE
Tatiana Callo. Societățile actuale și configurația învățării „provocate” social ………………………………. 3
Vladimir Guțu. Educație. Educația formală, nonformală și informală: delimitări și puncte de tangență ………14
Ludmila Franțuzan, Ina Grigor, Cristina Straistari-Lungu. Învățarea școlară eficientă: abordări conceptuale și metodologice……….21
Crenguța Simion. Direcțiile de leadership în educație – modelul finlandez ……………………………………32
Monica Maria Mihăilă. Relevanța teoriei inteligențelor multiple în învățarea istoriei ………………..37

DIDACTICA DISCIPLINELOR ȘCOLARE
Nina Petrovschi. Inovația didactică în studiul istoriei ….45
Nelu Vicol, Mihaela Dănăilă-Moisă, Crina-Ramona Antip.
Dezvoltarea limbajului literar-artistic prin metode de stimulare a creativității elevilor ………………52

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
Violeta Vrabii. Rolul atitudinii în contextul dezvoltării personale a cadrelor didactice ……………….60
Iulian-Ciprian Bertea. Concepții ale armonizării sociale în formarea profesională …………………….65

PSIHOLOGIE
Nicolae Bucun, Aurelia Glavan. Repere teoretice și metodologice ale evaluării psihologice a persoanelor post accident vascular cerebral …….76
Oxana Paladi. Provocările societale cercetate prin prisma bazelor teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general …87
Aurelia Glavan. Proϔilul socio-demograϔic al persoanelor cu accident vascular cerebral.
Studiu clinico-sociologic ….93
Ovidiu-Laurențiu Bican. Cauze și forme ale mobbingului la adolescenți …………………………………….103

POLITICI EDUCAȚI ONALE
Vasile Andrieș. Les partenariats éducatifs comme facteur du processus démocratique – une approche rétrospective ….112

EX-LIBRIS
Veronica Bâlici. O carte ce își merită cititorul: „Mediul de realizare a procesului educațional în contextul implementării curriculumului” ………….116

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *