Revista Univers Pedagogic Nr.1 2020

UNIVERS PEDAGOGIC Nr. 1 (65) 2020

Cuprins 
ȘTIINȚELE PEDAGOGICE: INOVAȚIE ȘI MODERNIZARE
Nina Petrovschi. Integralizarea – o nouă abordare a perspectivelor cunoașterii în procesul educațional … 3
Nelu Vicol, Viorica-Torii Caciuc, Victoria Federiuc. Entități corelative: etica, ecologia/ecoetica și bioetica în educație … 7
Ludmila Franțuzan, Ionela Hîncu. Dimensiuni ale mediului educațional școlar în contextul curriculumului dezvoltat … 21
Ina Grigor. Educație economică – o dimensiune a educației integrale … 30
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
Aliona Afanas. Formarea profesională continuă a cadrelor didactice la nivel național: reglementări normative … 40
Ștefania Isac. Dezvoltarea capitalului uman din sistemul de învățământ în contextul actualelor provocări societale  …46
Claudia Barbaroș. Competența de cercetare științiϔică a cadrelor didactice: demers al schimbării realităților în procesul educațional …. 52
Oxana Golubovschi. Pedagogical methodology for developing students-translators’ professional competences … 57
PSIHOLOGIE PEDAGOGICĂ
Oxana Paladi. Managementul cercetării orientărilor valorice și a adaptării psihosociale a adolescenților  …64
Svetlana Rusnac, Ioana Așevschi. Programul psihosocial – procedeu de dezvoltare a orientării motivaționale spre succes social al tinerilor din mediul studențesc …75
PSIHOLOGIE SOCIALĂ
Nicolae Bucun, Raisa Cerlat. Transformarea reprezentărilor sociale a învățării pe tot parcursul vieții în mediul educațional …87
Eman Ayoub, Adelina Ștefârța. The violence in family as tradition and habit: some historical aspects …95
Angela Cucer, Maria Georgescu. Unele aspecte ale toleranței umane …101
POLITI CI EDUCAȚIONALE
Maria Hadîrcă. Abordarea funcțional-pragmatică a învățării versus analfabetismul funcțional al elevilor .112
PERSONALIA
Viorel BOLDUMA. Istoricul și dascălul Nina Petrovschi: o lecție de a trece prin viață cu fruntea sus .120
EX-LIBRIS …123

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *