Revista Univers Pedagogic Nr.4 2019

Revista Univers Pedagogic Nr.4 2019

ȘTIINȚELE PEDAGOGICE: INOVAȚIE ȘI MODERNIZARE

Victor Țvircun. Tendințe și probleme în cercetarea pedagogicădin Republica Moldova ..3

Veronica Bâlici. Variații strategice în formarea și dezvoltarea conștiinței lingvistice a elevilor …7

Nicanor Babîră. Сопоставительнаялингвистика – основополагающая наука в методологии преподавания иностранных языков …14

Cristina Straistari-Lungu. Abordări teoretice privind învățarea limbilor străine de către copiii de 6-7 ani …24

DIDACTICA DISCIPLINELOR ȘCOLARE

Aliona Afanas. Les élèments de nouveautédans le curriculum de lanqueétrangère (LÉ) …32

Ion Achiri. Praxiologia lecției moderne: abordări inovative …38

Larisa Usatîi. Metodologia formării competenței de pronunție la studenți (monoftongul posterior /u:/) …43

Constantin Chiciuc. Predarea și învățarea interdisciplinară …46

Crenguța Simion. Experimentul didactic – metodă activă de evaluare a competenței de cunoaștere științi?ică …50

Victoria Stratan. Valori și principii ale evaluării competențelor elevilor în învățământul primar …54

Natalia Danila. Formarea competenței studenților de proiectare a produselor vestimentare prin situații de învățare …62

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Ștefania Isac. Experiența europeană în domeniul formării formatorilor pentru pregătirea profesională continuă …69

Violeta Vrabii. Dezvoltarea personală a cadrului didactic – condiție a schimbărilor …75

BUNE PRACTICI PROFESIONALE

Lilia Buimestru, Victor Ceban. Relevanța documentelor de politici în formarea transportatorilor rutieri: context normativ și metodologic …81

Veronica Clichici, Lilia Cebanu. Opinii pedagogice privind implementarea documentelor de politici curriculare în educația timpurie …87

Stella Duminică. Implicații practice de formare a culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen a preșcolarilor ….95

PSIHOLOGIE PEDAGOGICĂ

Angela Cucer. Opinii, reprezentări, percepții despre dizabilitate și orientare profesională …102

EX-LIBRIS Maria Hadîrcă. Diseminarea și implementarea rezultatelor cercetării …108

PERSONALIA Silvia Corlăteanu-Granciuc, George Enache.Valori interbelice românești. Profesorul universitar constantin N. Tomescu …110

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *