Revista Univers Pedagogic Nr.3 2019

Revista Univers Pedagogic Nr.3 2019

 

ŞTIINŢELE PEDAGOGICE: INOVAŢIE ŞI MODERNIZARE

Tatiana Callo. Factorul timp în reconsiderarea temporală a procesului educațional

Aliona Afanas. Aspecte teoretico-metodologice ale formării competențelor de comunicare a elevilor la limba străină

Nicanor Babîră. Fonetica: ramuri, concepte, teorii și metode de cercetare

Vladimir Guțu, Ioana Boghian. The Interculturally Competent Teacher

Eduard Coropceanu, Olesea Tanasachi, Vasile Lozovanu. Dezvoltarea competenței antreprenoriale: mecanism de stimulare a interesului pentru disciplina Chimie

POLITICI EDUCAȚIONALE

Silviu Gîncu, Radu Moldovanu. Implementation of dual vocational educational and training (VET) în Republic of Moldova.

DIDACTICA DISCIPLINELOR ȘCOLARE

Victor Raischi. Calculul rapid al pătratelor naturale

Cristina Stancov. Inserții conceptuale de management al clasei de elevi întru creșterea calității.

Doina Paga. Valori”icarea inteligențelor multiple în formarea competenței de lectură

PSIHOLOGIE PEDAGOGICĂ

Silvia Braniște. Aspecte psihosociale ale inserției profesionale a cadrelor didactice debutante la nivel instituțional.

Oxana Paladi, Stela Chiseliță. Maturitatea emoțională și motivația pentru învățare a preadolescenților.

PSIHOLOGIE SOCIALĂ

Лариса Москалюк. Подходы в Западной психологии к проблеме страхов и тревожности у детей младшего школьного возраста.

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Maria Hadîrcă. Cultura pedagogică și profesorul de calitate..

BUNE PRACTICI PROFESIONALE

Ina Grigor. Abordarea ecosistemică a parteneriatelor educaționale

Eugenia Vasilachi. Metodologia organizării lecției de cor, ca formă de „educație prin intonație” în școala profesională.

MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL

Viorica Andrițchi, Natalia Mihăilescu. Valori și principii ale managementului eticii în contextul dezvoltării culturii etice în instituția școlară.

Veronica Clichici. Managementul implementării documentelor de politici în educația timpurie: abordări teoretice și metodologice.

PERSONALIA

Lilia Pogolșa. Nicolae Bucun – o viață cât o istorie profesională

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *