Category «Categoria B»

Revista Univers Pedagogic Nr.1 2020

UNIVERS PEDAGOGIC Nr. 1 (65) 2020 Cuprins  ȘTIINȚELE PEDAGOGICE: INOVAȚIE ȘI MODERNIZARE Nina Petrovschi. Integralizarea – o nouă abordare a perspectivelor cunoașterii în procesul educațional … 3 Nelu Vicol, Viorica-Torii Caciuc, Victoria Federiuc. Entități corelative: etica, ecologia/ecoetica și bioetica în educație … 7 Ludmila Franțuzan, Ionela Hîncu. Dimensiuni ale mediului educațional școlar în contextul curriculumului …

Revista Univers Pedagogic Nr.4 2019

Revista Univers Pedagogic Nr.4 2019 ȘTIINȚELE PEDAGOGICE: INOVAȚIE ȘI MODERNIZARE Victor Țvircun. Tendințe și probleme în cercetarea pedagogicădin Republica Moldova ..3 Veronica Bâlici. Variații strategice în formarea și dezvoltarea conștiinței lingvistice a elevilor …7 Nicanor Babîră. Сопоставительнаялингвистика – основополагающая наука в методологии преподавания иностранных языков …14 Cristina Straistari-Lungu. Abordări teoretice privind învățarea limbilor străine de …

Revista Univers Pedagogic Nr.3 2019

Revista Univers Pedagogic Nr.3 2019   ŞTIINŢELE PEDAGOGICE: INOVAŢIE ŞI MODERNIZARE Tatiana Callo. Factorul timp în reconsiderarea temporală a procesului educațional Aliona Afanas. Aspecte teoretico-metodologice ale formării competențelor de comunicare a elevilor la limba străină Nicanor Babîră. Fonetica: ramuri, concepte, teorii și metode de cercetare Vladimir Guțu, Ioana Boghian. The Interculturally Competent Teacher Eduard Coropceanu, …

Revista Univers Pedagogic Nr.2 2019

ŞTIINŢELE PEDAGOGICE: INOVAŢIE ŞI MODERNIZARE Nina Petrovschi, Monica Maria Mihăilă. Interactivitatea – o nouă abordare a perspectivelor cunoașterii POLITICI EDUCAȚIONALE Sergiu Baciu. Clusterul educațional – oportunitate de parteneriat cu mediul economic Ludmila Frantuzan. Abordări metodologice privind dezvoltarea curricula la disciplinele școlare Biologia, Chimia Maria Hadîrcă, Natalia Grîu. Un curriculum pentru formarea competenței de argumentare: Învățăm să vorbim argumentat …

Revista Univers Pedagogic Nr.1 2019

ŞTIINŢELE PEDAGOGICE: INOVAŢIE ŞI MODERNIZARE Ludmila Franţuzan. Condiţii de organizare eficientă a procesului educaţional la disciplinele şcolare Biologie, Chimie 3 Евгения Калашникова, Игорь Калашников. Зависимость компетентности ученика в математике от использования им математической символики 9 CALITATEA EDUCAŢIEI Victor Raischi. Probe de evaluare utilizând instrumentul www.kubbu.com 15 Iu. Ungureanu, M. Burducea, V. Tudor, V. Moraru, R. …