Revista Univers Pedagogic Nr.3 2021

Revista Univers Pedagogic Nr.3 2021 ȘTIINŢELE PEDAGOGICE: INOVAŢIE ȘI MODERNIZARE Nina Petrovschi. Caracteristicile învățării școlare Aliona Paniș. Etica pedagogică şi pedagogia eticii – două entităţi educaţionale Lilia Pogolșa, Victoria Perliman. Conceptul de paradigmă în științele educației: analize și reflecții Olga Caleachina. Cadrul epistemic al conceptului de management al evaluării rezultatelor şcolare. Violeta Brăguţă. Evoluţia valorică …

Revista Univers Pedagogic Nr.2 2021

Revista Univers Pedagogic Nr.2 2021 ȘTIINŢELE PEDAGOGICE: INOVAŢIE ȘI MODERNIZARE Nina Petrovschi, Monica Maria Mihăilă. Teorii ale învățării interactive și implicațiile lor în activitatea didactică Владимир Яценко. Основы реализации интегрированного содержания обучения географии и экономики Constantin Chiciuc. Teoria inteligențelor multiple: argumente și aplicații Svetlana Buzu, Mariana Beschieru. Online Classroom Management and Motivation Ludmila Pantaz. Proiectul …

Revista Univers Pedagogic Nr.1 2021

Revista UNIVERS PEDAGOGIC NR.1 (69) 2021 ŞTIINŢELE PEDAGOGICE: INOVAŢIE ŞI MODERNIZARE Dumitru Patraşcu. Leadership educaţional (II) Tatiana Callo. Mandatul social al abordării holistice/integralizate în învățare Veronica Bâlici. Condiţiile sociale, premise definitorii ale contextului învăţării Maria Hadîrcă. Unele considerații privind necesitatea reconfigurării procesului de învățare din perspectiva competențelor-cheie Елена Билик. Смешанное обучение – инновационная возможность эффективного …