Revista Univers Pedagogic Nr.1 2021

Revista UNIVERS PEDAGOGIC NR.1 (69) 2021 ŞTIINŢELE PEDAGOGICE: INOVAŢIE ŞI MODERNIZARE Dumitru Patraşcu. Leadership educaţional (II) Tatiana Callo. Mandatul social al abordării holistice/integralizate în învățare Veronica Bâlici. Condiţiile sociale, premise definitorii ale contextului învăţării Maria Hadîrcă. Unele considerații privind necesitatea reconfigurării procesului de învățare din perspectiva competențelor-cheie Елена Билик. Смешанное обучение – инновационная возможность эффективного …