Revistă Ştiinţifică de Pedagogie şi Psihologie

„UNIVERS PEDAGOGIC”,

editată de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM

ISNN 1811-5470


Schimbările, transformările din ştiinţele educaţiei, ritmurile alerte ale cercetării şi inovării îi creează cititorului posibilităţi să se informeze din diferite surse.

Revista ştiinţifică „Univers Pedagogic” propune publicului larg rezultate ale cercetărilor din Pedagogie şi Psihologie, îmbogăţind astfel domeniul şi spaţiul educaţional al Republicii Moldova.

În cele 4 numere – editate trimestrial – sunt publicate articole ştiinţifice ale cercetătorilor, cadrelor didactice universitare, doctoranzilor, profesorilor şcolari, tuturor celor interesaţi de ştiinţele pedagogice, de teoria şi practica educaţiei.

Rubricile revistei vizează un spectru amplu de lucrări care reflectă Ştiinţele pedagogice, Managementul educaţional, Cultura educaţiei, Didactica disciplinelor şcolare, Psihologia socială şi Psihologia pedagogică, Dezvoltarea profesională, Bunele practici educaţionale, ultimele apariţii editoriale în domeniile de referinţă etc.

Revista este deschisă spre societatea bazată pe cunoaştere, sporind educaţia prin valori şi pentru valori, fiind ancorată în actualitate cu perspectivele unui viitor durabil, raliat la spaţiul ştiinţific şi educaţional european.