Contacte

ADRESA REDACŢIEI:


INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI AL MINISTERULUI EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII

Chişinău, str. Doina, 104, MD 2059,

Centrul Editorial „Univers Pedagogic”

Telefon de contact: 022 400 717

http://ise.md/

http://up.ise.md

e-mail: anazava2012@gmail.com


ISNN 1811-5470

INDICE DE ABONARE:

Poşta Moldovei – PM 31742


ECHIPA REDACŢIONALĂ:

Nicolae Bucun – redactor-şef

Ana Zavalistîi – redactor

Elvira Ţâganaş-Pântea – corectoare

Iurie Babii – machetator