Revista Univers Pedagogic Nr.2 2019

ŞTIINŢELE PEDAGOGICE: INOVAŢIE ŞI MODERNIZARE Nina Petrovschi, Monica Maria Mihăilă. Interactivitatea – o nouă abordare a perspectivelor cunoașterii POLITICI EDUCAȚIONALE Sergiu Baciu. Clusterul educațional – oportunitate de parteneriat cu mediul economic Ludmila Frantuzan. Abordări metodologice privind dezvoltarea curricula la disciplinele școlare Biologia, Chimia Maria Hadîrcă, Natalia Grîu. Un curriculum pentru formarea competenței de argumentare: Învățăm să vorbim argumentat …