Revista Univers Pedagogic Nr.4 2022

ŞTIINŢELE PEDAGOGICE: INOVAŢIE ŞI MODERNIZARE Nelu Vicol. Profesionalizarea cadrelor didactice într-o altfel de paradigmă Ludmila Franţuzan. Valorificări experimentale privind reconfigurarea procesului de învăţare Simona-Andreea Șova. Pedagogia practică în concepţia lui Ștefan Bârsănescu Ionela Brînză. Reforma învăţământului în viziunea lui G.G. Antonescu. Implicaţii în context actual DEZVOLTARE PERSONALĂ Dumitru Patrașcu: Unele aspecte ale metodologiei traseului de …

Revista Univers Pedagogic Nr.3 2022

ŞTIINŢELE PEDAGOGICE: INOVAŢIE ŞI MODERNIZARE Nina Petrovschi. Orientări postmoderniste în educaţie Ecaterina Ţărnă. Valorile pedagogice ca surse ale dezvoltării atitudinii nonconflictuale din perspectiva integrării profesionale Ludmila Cutcovschi. Durch lesen zur förderung der kommunikativen kompetenz im daf-unterricht Наталья Пархоменко, Константин Пархоменко. Метод стилизации как способ формирования визуальной грамотности и образного мышления у художника, дизайнера Elena Cristina …

Revista Univers Pedagogic Nr.2 2022

ȘTIINŢELE PEDAGOGICE: INOVAŢIE ȘI MODERNIZARE Tatiana Callo. Strategia nanorelaţionării în transdisciplinaritatea educaţiei comunicării  Nina Petrovschi. Abordări pragmatice ale învăţării vizavi de educaţia postmodernistă  DIDACTICA DISCIPLINELOR ȘCOLARE Dorina Ponomari, Nina Corghencea. Metodologia dezvoltării competenţelor lingvistice la elevii clasei întâi Inna Donos. Câmpul semantiс al noţiunii de gândire computaţională  DEZVOLTARE PERSONALĂ Liliana Buimestru. Profesionalizarea cadrelor didactice – …

Revista Univers Pedagogic Nr.1 2022

ȘTIINŢELE PEDAGOGICE: INOVAŢIE ȘI MODERNIZARE Nelu Vicol. Identitatea mentalese a cadrului didactic Lilia Pogolșa, Victoria Perliman. Competența profesională didactică – indiciu de performanță și eϔiciență în procesul de profesionalizare a carierei didactice Nina Petrovschi, Liliana Maria Davidescu. Rolul familiei în dezvoltarea socială a preșcolarilor de 5-6 ani Nicolae Silistraru, Vasile Vrînceanu. Valențe evolutive și integratoare …

Revista Univers Pedagogic Nr.4 2021

Lilia POGOLȘA. INSTITUTUL DE ȘTIINŢE ALE EDUCAŢIEI LA 80 DE ANI DE LA FONDARE ȘTIINŢELE PEDAGOGICE: INOVAŢIE ȘI MODERNIZARE Nina Petrovschi, Călin Sbîrciu. Influenţa teoriilor constructiviste asupra procesului de învăţare  Olena Lokshyna. European direction of the secondary education development in Ukraine  Carola de Groote, Natalia Morari. Legal framework for pupils’ research activity in school education: …

Revista Univers Pedagogic Nr.3 2021

Revista Univers Pedagogic Nr.3 2021 ȘTIINŢELE PEDAGOGICE: INOVAŢIE ȘI MODERNIZARE Nina Petrovschi. Caracteristicile învățării școlare Aliona Paniș. Etica pedagogică şi pedagogia eticii – două entităţi educaţionale Lilia Pogolșa, Victoria Perliman. Conceptul de paradigmă în științele educației: analize și reflecții Olga Caleachina. Cadrul epistemic al conceptului de management al evaluării rezultatelor şcolare. Violeta Brăguţă. Evoluţia valorică …

Revista Univers Pedagogic Nr.2 2021

Revista Univers Pedagogic Nr.2 2021 ȘTIINŢELE PEDAGOGICE: INOVAŢIE ȘI MODERNIZARE Nina Petrovschi, Monica Maria Mihăilă. Teorii ale învățării interactive și implicațiile lor în activitatea didactică Владимир Яценко. Основы реализации интегрированного содержания обучения географии и экономики Constantin Chiciuc. Teoria inteligențelor multiple: argumente și aplicații Svetlana Buzu, Mariana Beschieru. Online Classroom Management and Motivation Ludmila Pantaz. Proiectul …

Revista Univers Pedagogic Nr.1 2021

Revista UNIVERS PEDAGOGIC NR.1 (69) 2021 ŞTIINŢELE PEDAGOGICE: INOVAŢIE ŞI MODERNIZARE Dumitru Patraşcu. Leadership educaţional (II) Tatiana Callo. Mandatul social al abordării holistice/integralizate în învățare Veronica Bâlici. Condiţiile sociale, premise definitorii ale contextului învăţării Maria Hadîrcă. Unele considerații privind necesitatea reconfigurării procesului de învățare din perspectiva competențelor-cheie Елена Билик. Смешанное обучение – инновационная возможность эффективного …